Category: Religiösa åskådningar

Sekter, kulter och hemliga sällskap

En sekt eller en kult är en samling människor som gått samman för att följa en viss trosföreställning som står utanför de etablerade religionerna. Med Läs mer

Vad är religion?

Att vara religiös betyder mycket olika saker för olika personer. Det kan handla om en handfast övertygelse om att Gud manifesterar sig i allt omkring Läs mer

Skriftens religioner

Bland världens största religioner hittar vi tre som alla delar ett gemensamt ursprung. Detta är de så kallade skriftreligionerna, eller Abrahamitiska Läs mer

Att studera religion

För dem som är intresserade av religion och dess många aspekter så kan det vara en god idé att studera ämnet på universitetsnivå. Det finns ett antal Läs mer