Category: Ateism

Asiatiska religioner i västvärlden

Västvärlden, och Sverige i synnerhet, präglas av en individualistisk syn, med jaget i fokus. Detta manifesterar sig bland annat i många människors önskan att ständigt få förverkliga sig själva, shoppa, måna om sitt utseende och fixering vid att vara lyckliga. Samtidigt genomlever västvärlden ett uppsving för trosuttryck från de asiatiska cirkulära religionerna, så som meditation Läs mer

Zenbuddhism – religion eller filosofi?

Oavsett om du ska studera religion eller något annat ämne blir dina valmöjligheter större om du skriver högskoleprovet och presterar väl på det, men hur ska du studera inför det? Högskoleprovet innehåller olika delmoment och exakt vilka frågor som dyker upp i respektive ämne hålls hemligt fram tills dess att proven delas ut. Hos Hpguiden.se Läs mer

Alan Watts

Det spelar ingen roll om du är religiös eller ateist. Ibland blåser det storm i själen, och vi kan behöva någon att hålla i handen. Det kan vara svårt, om man inte är beredd att tro på magi och mirakel. För de som aldrig kunnat vända sig till någon gudstro för tröst är det svårt. Läs mer

Ateism och religion – två olika företeelser

Religion innebär att man tror på en fysisk eller metafysisk gud, väsen eller ande. Ateism i sin tur innebär att man förnekar gudstro av alla de slag. Religion Begreppet religion har alltid varit diskutabelt och många har tolkat det efter sina egna värderingar. Tusentals år tillbaka så trodde människor på gudar i bergen, havet och Läs mer

Ateismen och religionen igår och idag

Hur utmärker sig ateismen och religionen idag? Hur interagerar dessa två livsåskådningar idag? Ateismen växer mer och mer i västvärlden, särskilt i Nordvästra Europa under de senaste seklet där ateismen i de nordiska länderna är något som upp emot 80 % av befolkningarna säger sig identifiera sig med. Ateism och religion har haft en väldigt Läs mer

Religiös eller ateist

Runt om i världen så finns det personer som är religiösa och som regelbundet, ofta varje dag, tillber sina gudar för att få ett bättre liv. Att religiösa ber om lycka och välstånd är något som ger miljarder människor hopp om ett bättre liv, vilket gör att religionen är mer betydelsefull för personer som bor Läs mer

Hittar ateister substitut till religionen?

Ateism betyder avsaknad av tro på en gud eller högre makt. En ateist tillhör därmed inte någon religion men en del ateister funderar ändå över meningen med livet och skapar omedvetet substitut till religionen genom att anamma en viss livsstil. De flesta människor i världen funderar någon gång under livet över vad som egentligen är Läs mer

Ateism och religion

Ateism är ingen religion även om många kanske skulle tycka att det borde vara det. Att vara ateist i Sverige idag är inget konstigt, men går vi tillbaka till 1800-talet var det en synd att inte tillhöra en religion. Sverige var ett religiöst land under just denna tid och om du inte hade tron på Läs mer

De största religionerna i världen

Det finns många religioner i världen, men i dagsläget är det fem religioner som är världsledande. Fundera på vad de olika religionerna innebär, vilket ger dig möjligheten att bilda dig en egen uppfattning. Det gör att du sedan kan ta ställning till om du vill vara ateist eller inte. De fem största religionerna i världen Läs mer

Bevisen som ateisten letar efter

Runt om i världen råder stora meningsskiljaktigheter gällande huruvida Gud finns eller inte. Vissa delar av världen har en polyteistisk syn på det hela, alltså tron att det finns fler än en Gud. Vissa har en monoteistisk tro, det vill säga tron på att det endast finns en Gud. Sedan finns de som inte tror Läs mer

1 2
vale