Category: Olika synvinklar

Ateister betraktas som onda

Runtom i världen dominerar olika religioner och trosåskådningar och bland Europas mest religiösa länder hittar vi Kroatien och Grekland. De minst troe Läs mer

Är friskolor verkligen fria?

Frågan om huruvida friskolor skall få finnas i det svenska samhället har länge varit en fråga som debatterats i svenska media. Där man å ena sidan vel Läs mer