Author: ronja

Vikten av att lära sig

I samband med att sociala media har blivit tillgänglig för alla möjliga sorters människor så har också en hel del falsk information spridit sig som en Läs mer

Att diskutera om religion

Vare sig om man är religiös eller inte så är det alltid intressant att diskutera frågor om livet, universum och allting. Finns det en gud eller inte? Läs mer

Är ateister jobbiga?

Sverige ligger i toppen av världens mest ateistiska länder och beroende på vilka källor och undersökningar man vänder sig mot så är mellan hälften och Läs mer

The Richard Dawkins Foundation

Richard Dawkins är en av världens främsta vetenskapsmän inom ämnen som etologi, läran om djurens utveckling och evolution, och evolutionsbiologi och h Läs mer

Vad är ateism?

Trots att det finns många olika tolkningar och definitioner av termenateism så kan man generellt säga att en ateist är en människa som inte tror på nå Läs mer

Sekter, kulter och hemliga sällskap

En sekt eller en kult är en samling människor som gått samman för att följa en viss trosföreställning som står utanför de etablerade religionerna. Med Läs mer

Vad är religion?

Att vara religiös betyder mycket olika saker för olika personer. Det kan handla om en handfast övertygelse om att Gud manifesterar sig i allt omkring Läs mer

Skriftens religioner

Bland världens största religioner hittar vi tre som alla delar ett gemensamt ursprung. Detta är de så kallade skriftreligionerna, eller Abrahamitiska Läs mer

Religion på väg att dö ut

Ju bättre det går för ett land desto mindre vikt läggs vid religion enligt många undersökningar. Man har sedan länge konstaterat att ekonomisk välmåen Läs mer

Ateister är smartare än troende

Att vara ateist innebär att man inte anser att det finns några bevis för att gud existerar, eller att de bevis som presenteras är förkastliga. Med and Läs mer

1 2 3