Vad är ateism?

Trots att det finns många olika tolkningar och definitioner av termenateism så kan man generellt säga att en ateist är en människa som inte tror på nå Läs mer

Sekter, kulter och hemliga sällskap

En sekt eller en kult är en samling människor som gått samman för att följa en viss trosföreställning som står utanför de etablerade religionerna. Med Läs mer

Vad är religion?

Att vara religiös betyder mycket olika saker för olika personer. Det kan handla om en handfast övertygelse om att Gud manifesterar sig i allt omkring Läs mer

Skriftens religioner

Bland världens största religioner hittar vi tre som alla delar ett gemensamt ursprung. Detta är de så kallade skriftreligionerna, eller Abrahamitiska Läs mer

Religion på väg att dö ut

Ju bättre det går för ett land desto mindre vikt läggs vid religion enligt många undersökningar. Man har sedan länge konstaterat att ekonomisk välmåen Läs mer

Ateister är smartare än troende

Att vara ateist innebär att man inte anser att det finns några bevis för att gud existerar, eller att de bevis som presenteras är förkastliga. Med and Läs mer

Ateister betraktas som onda

Runtom i världen dominerar olika religioner och trosåskådningar och bland Europas mest religiösa länder hittar vi Kroatien och Grekland. De minst troe Läs mer

Är friskolor verkligen fria?

Frågan om huruvida friskolor skall få finnas i det svenska samhället har länge varit en fråga som debatterats i svenska media. Där man å ena sidan vel Läs mer

Att studera religion

För dem som är intresserade av religion och dess många aspekter så kan det vara en god idé att studera ämnet på universitetsnivå. Det finns ett antal Läs mer

1 2 3
vale